Fra paragraf til praksis

Hands-on HMS-kurs for arrangører


Varighet: 1 eller 2 dager, 08:30 - 16:00

Pris: 2700,- for én dag, 4000,- for to dager. 
NKA-pris: 1700,- for én dag, 3000,- for to dager
Studentpris: 1000,- for én dag, 2000,- for to dager.
Lunsj og forfriskninger er inkludert i prisen.

Kursholder: Stian Strømseth

Om kurset

Dette kurset er for deg som jobber med planlegging og gjennomføring innenfor arrangements- og eventbransjen. Du har kanskje ansvar for frivillige eller ansatte, du forholder deg gjerne til leverandører. Du er utleier, har ansvar for utformingen av et område på en festival, eller du har kanskje ansvar for generell sikkerhet. Du har ansvar for publikum, eller du har et ansvar for rapportering eller dokumentasjon.

På dette kurset lærer du hvilke lover og regler du faktisk må forholde deg til og hva de betyr for deg når du lager arrangement. Hvor kommer arbeidstilsynet inn i bildet? Kan de gi oss bot? Hva bør jeg gjøre hvis det skjer en ulykke? Har politiet noe med HMS å gjøre? Må vi kjøpe hjelm og vernesko til alle som skal jobbe med rigging? Hvordan håndterer jeg det hvis leverandøren er helt cowboy? Er arrangør eller utleier ansvarlig for brannsikkerheten?

Kurset tar for seg følgende temaer

  • Om HMS på arrangement

  • Risikoanalyse

  • Aktuelt lovverk

  • Leverandører og HMS

  • Midlertidige konstruksjoner

  • Personale: frivillige, ansatte, innleide

  • Internkontroll

  • Implementering av HMS

  • HMS under gjennomføring av arrangement


Har du spørsmål? Send en epost til hei@klokt.as.