Back to All Events

Kløktkonferansen 2019

  • Bruket Schweigaardsgate 34c 0191 Oslo Norway (map)

Terrorsikring av norske arrangementer - fornuft eller følelser?

Det finnes i dag ingen nasjonale retningslinjer for hvordan arrangører skal forholde seg til risikoen for terror på sine arrangementer. Det er i praksis opp til hver enkelt arrangør i samarbeid med de lokale myndighetene om det iverksettes tiltak og hvilke tiltak man velger å innføre.

Betyr dette at vi sitter igjen med tilfeldige tiltak mot en ukjent og uspesifikk trussel - som vi ikke en gang vet om fungerer? At terrorsikringen av norske arrangementer kun er basert på følelser - ikke fornuft? Vi tar diskusjonen med myndigheter og arrangører den 27.februar.