Kløktkonferansen ble arrangert 27.februar 2019

Oppsummering og oppfølging av konferansen kommer - følg med på facebooksidene våre.

Hvis du er interessert i temaet kan du lese om panelsamtalen vi hadde med Oslo Politidistrikt, Bergen Live og Pstereo på by:larm Conference dagen etter konferansen her:

Terrorsikring av arrangementer - basert på fornuft eller følelser?

Det finnes i dag ingen nasjonale retningslinjer for hvordan arrangører skal forholde seg til risikoen for terror på sine arrangementer.
Betyr dette at vi sitter igjen med tilfeldige tiltak mot en ukjent og uspesifikk trussel - som vi ikke en gang vet om fungerer? At terrorsikringen av norske arrangementer kun er basert på følelser - ikke fornuft?
Vi tar diskusjonen med myndigheter og arrangører den 27.februar.

PROGRAM

09:00 Åpning av konferansen ved Jørgen Aass, Kløkt

Del 1 09:15
Situasjonen i arrangementsbransjen i Norge i dag

Arrangører, kommunale instanser og politiet er i stor grad overlatt til sine egne vurderinger når det skal defineres om og eventuelt hvordan et arrangement skal sikres mot terror. Det er stor nasjonal variasjon i hvordan denne problemstillingen håndteres.

Vi ser på samarbeidsklimaet og kunnskapsnivået rundt arrangementer og terrorsikring på tvers av Norge; hvordan den økonomiske byrden fordeles på arrangør, kommune og politi; og hvilke konkrete terrorsikringstiltak som har blitt diskutert og/eller utført ulike steder i Norge.

Arrangører og representanter fra politiet i ulike deler av Norge gir oss innblikk i sin situasjon. I samtale med Håkon Haugsbø.

I panelet:
Martin Holmes, Produsent og HMS-ansvarlig Bergenfest/Bergen Live
Gaute William Karlsson, Produsent og Sikkerhetsansvarlig Pstereo
Martin Strand, Politiinspektør/Stabssjef, Oslo Politidistrikt
Stine Stenseth, Prosjektleder Holmenkollen Skifestival
Glenn Sollid, Innsatsleder, Politiet i Arendal

Les mer om alle paneldeltagerne nederst på siden.
———————

del 2
Hvordan tas beslutninger og hva påvirker vår risikopersepsjon?

Når det ikke er noen nasjonale retningslinjer for terrorsikring - hvordan tar de ulike aktørene beslutninger knyttet til dette spørsmålet? Og på hvilket grunnlag tas disse beslutningene - lar vi følelsene styre, eller har vi en rasjonell og fornuftig tilnærming til problemstillingen?

Foredragsholdere:
PST

Mange arrangører er usikre på hvilken betydning Politiets sikkerhetstjeneste (PST)s nasjonale trusselvurdering har for de enkelte arrangementene. På Kløktkonferansen kommer PST for å gi oss bedre forståelse av hvordan vurderingen bør brukes og betydningen av de forskjellige begrepene som benyttes.
Vi vil få innblikk i PSTs trusselvurdering, hvordan de jobber med kunnskapsdeling og beslutningsstøtte og hvordan dette kan innvirke på ulike arrangement .

Kari Steen-Johnsen, Forskningsleder, Norsk institutt for samfunnsforskning
Kari Steen-Johnsen er sosiolog og forskningsleder for gruppa Politikk, Demokrati og Sivilsamfunn ved Institutt for samfunnsforskning (ISF). For tiden jobber hun blant annet med et komparativt prosjekt som undersøker de samfunnsmessige konsekvensene av terrorisme i Norge, Frankrike, Spania, USA og Finland (Disruption, Social Capital and Resilience) og kommer til Kløktkonferansen for å snakke om nettopp dette.

———————

Del 3, 12:00
Hvilke grep gjør arrangementsbransje og regjering i andre land?

Hvordan håndterer andre land det utydelige trusselbildet og risikoen for terroranslag på sine arrangementer? Hvordan er samarbeidet mellom myndigheter og bransjen, hvordan deler de kunnskap, og finnes det nasjonale retningslinjer, i motsetning til i Norge? Hva kan vi lære av å se til land med lignende organisering av samfunnet som oss?

Petter Säterhed, Teamleder Crowd Management, BRIAB R&D (SE) har vært redaktør og hovedforfatter av guiden "Skydd mot fordonsattacker”, som ble gitt ut i 2018. På konferansen skal Petter fortelle mer om arbeidet sitt med de svenske myndighetene i forbindelse guiden, hva som var bakgrunnen for at arbeidet ble igangsatt, og hvordan den blir brukt som støtte til svenske kommuner og arrangører i dag.

Stian Strømseth, Kløkt tar oss med inn i de nasjonale strategiene og veilederne for terrorsikring spesielt rettet mot arrangementer som de har i blant andre Storbritannia, Australia, og dels i Danmark. Hvordan har de tilnærmet seg problemstillingen, og hvilke grep tar de?

———————

Del 4
Hva er veien videre?

Hvordan kan Norges arrangementsbransje og myndigheter sammen gjøre grep for å sørge for at vi kommer ett steg nærmere en enhetlig, nasjonal måte å forholde oss til risikoen for terroranslag på arrangementene i vårt langstrakte land? Hvordan kan vi fjerne den store variasjonen, usikkerheten, den ulike fordelingen av kostnader og kunnskap, og med fornuftige retningslinjer i hånd samarbeide effektivt for å lage trygge arrangementer for publikummerne våre? Håkon Haugsbø leder samtalen.

I panelet:
Tone Østerdal, Norske konsertarrangører
Martin Strand, Oslo Politidistrikt
Glenn Sollid, Politiet i Arendal
PST
Jørgen Aass, Kløkt
m.fl
———————

15:50 Konferansen avsluttes, ved Jørgen aass, kløkt

Etter konferansen trekker vi ut i baren på Bruket og fortsetter samtalen i en uformell og hyggelig setting sammen med foredragsholdere og bidragsytere.

Praktisk informasjon:
Kaffen er klar fra 08:30. Lunsj kl 11:30.

Sted: Bruket, Schweigaardsgate 34c (1.etg i Landbrukets hus), 0191 Oslo.

Pris: 4500,- eks mva.
NKA-pris: 3150,- eks mva. (oppgi “NKA” i kommentarfeltet)
Studentpris: 2100,- eks mva.

Dagsprogram:
09:00 - 12:00:
Åpning av konferansen ved Jørgen Aass, Kløkt
Del 1: Situasjonen i arrangementsbransjen i Norge i dag
Del 2: Hvordan tas beslutninger og hva påvirker vår risikopersepsjon?
——————
12:15 - 16:00:
Del 3: Hvilke grep gjør arrangementsbransje og regjering i andre land?
Del 4: Hva er veien videre?
——————
Etter konferansen trekker vi ut i baren på Bruket og fortsetter samtalen i en uformell og hyggelig setting sammen med foredragsholdere og bidragsytere.

FOREDRAGSHOLDERE

håkon haugsbø.png

Håkon Haugsbø

Konferansier og konferanseleder. Tidligere journalist i NRK, leder for SKUP og programleder i Brennpunkt og Forbrukerinspektørene.

petterseterhed_bw.png

PETTER SÄterhed

Teamleder Crowd Management, BRIAB R&D, foreleser Karlstad Universitet og medforfatter av “Skydd mot fordonsattacker” (2018).

martin strand.png

Martin strand

Politiinspektør/Stabssjef, Oslo Politidistrikt.


STINESTENSETH.png

Stine Stenseth

Prosjektleder for arena og festival, World Cup Nordisk/Skiskyting og Holmenkollen Skifestival.

martin holmes.png

MARTIN HOLMES

Produsent i Bergen Live og produksjonsleder for Bergenfest.

pst-post.png

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Politibetjent og analytiker i PST gir oss innblikk i bakteppet for PSTs Nasjonale trusselvurdering.

gaute karlsson.png

Gaute Karlsson

Produsent og sikkerhetsansvarlig, Pstereo, Trondheim.

KARISTEENJOHNSEN_POST.png

Kari Steen-Johnsen

Forskningsleder ved Institutt for Samfunnsforskning, for gruppa Politikk, Demokrati og Sivilsamfunn.