Kløktkonferansen 27.februar 2019

Terrorsikring av arrangementer - basert på fornuft eller følelser?

Det finnes i dag ingen nasjonale retningslinjer for hvordan arrangører skal forholde seg til risikoen for terror på sine arrangementer. Det er i praksis opp til hver enkelt arrangør i samarbeid med de lokale myndighetene om det iverksettes tiltak og hvilke tiltak man velger å innføre.

Betyr dette at vi sitter igjen med tilfeldige tiltak mot en ukjent og uspesifikk trussel - som vi ikke en gang vet om fungerer? At terrorsikringen av norske arrangementer kun er basert på følelser - ikke fornuft? Vi tar diskusjonen med myndigheter og arrangører den 27.februar.

Dagsprogram (scroll helt ned for detaljert program):

09:00 - 12:00:
Åpning av konferansen ved Jørgen Aass, Kløkt og Jørgen Aass AS
Del 1: Situasjonen i arrangementsbransjen i Norge i dag

Del 2: Hvordan tas beslutninger og hva påvirker vår risikopersepsjon?

12:30 - 16:00:
Del 3: Hvilke grep gjør arrangementsbransje og regjering i andre land?

Del 4: Hva er veien videre?

Etter konferansen trekker vi ut i baren på Bruket og fortsetter samtalen i en uformell og hyggelig setting sammen med foredragsholdere og bidragsytere.

Praktisk informasjon:
Kaffen er klar fra 08:30. Lunsj kl 12:00.

Sted: Bruket, Schweigaardsgate 34c (1.etg i Landbrukets hus), 0191 Oslo.

Pris: 4500,- eks mva.
NKA-pris: 3150,- eks mva. (oppgi “NKA” i kommentarfeltet)
Studentpris: 2100,- eks mva.

Spørsmål? Send oss en epost på hei@klokt.as.

FOREDRAGSHOLDERE OG PROGRAM

håkon haugsbø.png

Håkon Haugsbø

Konferansier og konferanseleder. Tidligere journalist i NRK, leder for SKUP og programleder i Brennpunkt og Forbrukerinspektørene.

petterseterhed_bw.png

PETTER SÄterhed

Teamleder Crowd Management, BRIAB R&D, foreleser Karlstad Universitet og medforfatter av “Skydd mot fordonsattacker” (2018).

martin strand.png

Martin strand

Politiinspektør/Stabssjef, Oslo Politidistrikt.


STINESTENSETH.png

Stine Stenseth

Prosjektleder for arena og festival, World Cup Nordisk/Skiskyting og Holmenkollen Skifestival.

martin holmes.png

MARTIN HOLMES

Produsent i Bergen Live og produksjonsleder for Bergenfest.

pst-post.png

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Politibetjent og analytiker i PST gir oss innblikk i bakteppet for PSTs Nasjonale trusselvurdering.

gaute karlsson.png

Gaute Karlsson

Produsent og sikkerhetsansvarlig, Pstereo, Trondheim.

KARISTEENJOHNSEN_POST.png

Kari Steen-Johnsen

Forskningsleder ved Institutt for Samfunnsforskning, for gruppa Politikk, Demokrati og Sivilsamfunn.

PROGRAM

Del 1 09:00
Situasjonen i arrangementsbransjen i Norge i dag

Arrangører, kommunale instanser og politiet er i stor grad overlatt til sine egne vurderinger når det skal defineres om og eventuelt hvordan et arrangement skal sikres mot terror. Det er stor nasjonal variasjon i hvordan denne problemstillingen håndteres.

Vi ser på samarbeidsklimaet og kunnskapsnivået om arrangementer og terrorsikring i de ulike kommunene og byene, hvordan den økonomiske byrden fordeles på arrangør, kommune og politi, og hvilke konkrete terrorsikringstiltak som har blitt diskutert og/eller utført ulike steder i Norge.

Arrangører og representanter fra politiet i ulike deler av Norge gir oss innblikk i sin situasjon. I samtale med Håkon Haugsbø.

del 2
Hvordan tas beslutninger og hva påvirker vår risikopersepsjon?

Når det ikke er noen nasjonale retningslinjer for terrorsikring - hvordan tar de ulike aktørene beslutninger knyttet til dette spørsmålet? Og på hvilket grunnlag tas disse beslutningene - lar vi følelsene styre, eller har vi en rasjonell og fornuftig tilnærming til problemstillingen? Er følelser og fornuft to helt forskjellige ting, eller henger de sammen, og i såfall hvordan? Hvor sårbare er enkeltpersoner for å la følelsene styre beslutninger? Hvordan vurderer mennesker risiko, og hva spiller inn på vurderingen vi gjør?

Vi inviterer analytikere, fagmiljøer og eksperter på menneskers beslutningstagning for å belyse disse spørsmålene.

Del 3, 12:00
Hvilke grep gjør arrangementsbransje og regjering i andre land?

Hvordan håndterer andre land det utydelige trusselbildet og risikoen for terroranslag på sine arrangementer? Hvordan er samarbeidet mellom myndigheter og bransjen, hvordan deler de kunnskap, og finnes det nasjonale retningslinjer, i motsetning til i Norge? Hva kan vi lære av å se til land med lignende organisering av samfunnet som oss?

Vi inviterer fageksperter som sitter tett på problemstillingene i sine respektive land og i samtale med Håkon Haugsbø vil disse belyse tiltak og prosjekter rundt tematikken.

Del 4
Hva er veien videre?

Hvordan kan Norges arrangementsbransje og myndigheter sammen gjøre grep for å sørge for at vi kommer ett steg nærmere en enhetlig, nasjonal måte å forholde oss til risikoen for terroranslag på arrangementene i vårt langstrakte land? Hvordan kan vi fjerne den store variasjonen, usikkerheten, den ulike fordelingen av kostnader og kunnskap, og med fornuftige retningslinjer i hånd samarbeide effektivt for å lage trygge arrangementer for publikummerne våre?

Vi inviterer representanter fra arrangementsbransjen, politiet, fageksperter og myndighetene til en løsningsorientert samtale om veien videre. Håkon Haugsbø leder samtalen.